Skip links
Hashimoto - co to?, objawy, diagnostyka

Hashimoto – co to? Dlaczego powstaje? – Objawy i Diagnostyka

Autor: mgr Anna Czubala

Hashimoto – co to? Umiejscowienie tarczycy e1681129298617

Choroba Hashimoto, inaczej limfocytarne zapalenie tarczycy, to jedno z najczęściej występujących schorzeń tarczycy. Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną, która została opisana po raz pierwszy w 1912 roku przez japońskiego lekarza Hakaru Hashimoto. W przebiegu choroby dochodzi do zaburzeń w funkcjonowaniu układu immunologicznego, a przez to do niszczenia własnych tkanek gruczołu tarczycy. Etiologia jest bardzo złożona i nie do końca poznana. Za czynniki przyczyniające się do rozwoju schorzenia możemy zaliczyć m.in. czynniki genetyczne, środowiskowe, żywieniowe oraz współistniejące choroby, zwłaszcza te o podłożu autoimmunizacyjnym, np. cukrzyca typu 1, celiakia, RZS, łuszczyca czy stwardnienie rozsiane [1]. Funkcje tarczycy podlegają kontroli poprzez wielopoziomowe sprzężenia zwrotne występujące na osi podwzgórze-przysadka w układzie dystrybucji hormonów tarczycy oraz w gruczole.

Charakterystyczna dla Hashimoto jest obecność limfocytów autoreaktywnych, które naciekają tkankę tarczycy autoprzeciwciałami przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) oraz tyreoglobulinie (anty-TG), które powodują destrukcje komórek pęcherzykowatych tarczycy oraz wzmożoną poliferację tkanki włóknistej tarczycy. Naciekające limfocyty oraz rozrastające się fibroblasty mogą zastąpić miąższ nabłonkowy [2]. U części pacjentów gruczoł tarczycowy ulega stopniowemu, nie zawsze symetrycznemu, powiększeniu [3]. Wole tarczycy jest miękkie i spoiste. Niekiedy stwierdza się obecność zmian ogniskowych, które mogą występować jako pojedyncze guzki współistniejące z zapaleniem tarczycy [4].

Przed pojawieniem się objawów, choroba może rozwijać bezobjawowo. Pacjent w tym czasie nie jest świadomy oraz nie odczuwa żadnych dolegliwości. Taka sytuacja może trwać przez lata. W badaniu ultrasonograficznym również nie widać żadnych zmian w echogeniczności gruczołu [5].

Przeciwciała anty-TPO tworzą grupę przeciwciał, z których część będzie wykazywała właściwości cytotoksyczne, natomiast część będzie reagowała z peroksydazą tarczycową, hamując jej aktywność [6]. Upośledzona aktywność TPO jest przyczyną całkowitego lub częściowego zahamowania syntezy hormonów tarczycy, co prowadzić będzie do niedoczynności tarczycy. Na aktywność TPO, zasadniczy wpływ ma stężenie TSH [7]. U prawie 80% pacjentów z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy występuje podwyższone stężenie przeciwciał anty-TPO, natomiast u 60% stężenie te jest bardzo wysokie. Warto dodać, że ani anty-TPO ani anty-TG, nie wykazują korelacji z typem dysfunkcji oraz ze stanem czynnościowym gruczołu [8]. Stężenie anty-TPO na jednak wpływ na stan nacieków limfocytarnych oraz stopień uszkodzenia tarczycy [9].

Dochodzi również do zaburzeń produkcji hormonów tarczycy, co prowadzi do rozwoju jej niedoczynności oraz wymaga bezwzględnego leczenia [10]. Zaleczanie Hashimoto, głownie polega na regulacji niedoczynności tarczycy, poprzez przyjmowanie lewo tyroksyny w dawce określonej przez lekarza prowadzącego, na podstawie wyników badań laboratoryjnych [11]. Choroba predysponuje do wystąpienia innych jednostek o podłożu autoimmunologicznym typu celiakia lub reumatoidalne zapalenie stawów, ze względu na rozregulowanie układu immunologicznego [12].

Dlaczego powstaje? 

Choroba Hashimoto ma etiologię genetyczną, środowiskową, egzystencjalną, jest związana z płcią, rodzicielstwem oraz wiekiem. Do czynników genetycznych zaliczyć można geny zgodności histologicznej, czyli geny kodujące antygeny leukocytów ludzkich, specyficzne geny tarczycy oraz białka regulujące układ odpornościowy. Czynniki genetyczne mają największe znaczenie i pod wpływem czynników środowiskowych, aktywują one układ odpornościowy do produkcji przeciwciał przeciw antygenom tarczycy [13].

Czynniki środowiskowe to m.in. nadmiar lub niedobór składników odżywczych, zwiększona ilość metali ciężkich, toksyny czyli substancje, które zaburzają gospodarkę hormonalną np. bis fenole, czy leki [14].

Kolejnym ważnym czynnikiem, który bierze udział w etiopatogenezie autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, są infekcje, które w wyniku tzw. mimikry molekularnej inaczej geometrycznego podobieństwa między antygenami drobnoustrojów, a antygenami człowieka, może wywołać reakcje układu odpornościowego, przez co uaktywnić chorobę autoimmunologiczną [15].

Często pomijane, w aspekcie choroby Hashimoto, jest życie w przewlekłym stresie. Jest to czynnik, który w istotny sposób wpływa na stan fizyczny całego organizmu, w tym na funkcjonowanie układu odpornościowego [16].

Wolne rodniki są czynnikiem sprawczym powstania stresu oksydacyjnego. Grupa związków tlenu oraz azotu, nieposiadająca sparowanych elektronów, co czyni je wysoce reaktywnymi i destrukcyjnymi biorąc pod uwagę pojedyncze cząsteczki struktur komórkowych, a więc i całego organizmu [17]. Ich poziom wzrasta przez palenie tytoniu, spożycia alkoholu, promieniowania jonizującego czy nadmiernego stężenia metali ciężkich takich jak żelazo, miedź i cynk [18]. Na powstanie wolnych rodników wpływa również poziom zanieczyszczenia w żywności, zwłaszcza wysoko przetworzonej, która zawiera wyższe stężenie produktów końcowych glikacji składników odżywczych [19], co wpływa na wahania stężenia glukozy po posiłku [20], lipemię poposiłkową [21] oraz przyczynia się do występowania otyłości [22]. Stres oksydacyjny wpływa również na uwalnianie cytokin zapalnych, przez co nasila destrukcje komórek i ostatecznie może prowadzić do apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórki [23]. Poprzez  powstawanie nadtlenku wodoru przy procesie produkcji hormonów tarczycy, tarczyca jest nieustannie narażona na oddziaływanie stresu oksydacyjnego [24].

Objawy Etapy choroby Hashimoto

Objawy choroby Hashimoto, poprzez niedobór hormonów tarczycy, mają niekorzystny wpływ na cały organizm osoby chorej. Początkowo choroba może rozwijać się zupełnie bezobjawowo lub mogą występować mało zauważalne symptomy. Stan ten może utrzymywać się przez kilka lat. Dolegliwości jakie powoduje Hashimoto, są zróżnicowane pod względem typu jak i nasilenia. Mogą się również zmieniać wraz z wiekiem pacjenta.

Najczęściej spotykanymi objawami są: zaburzenia na tle metabolicznym, przewlekłe zmęczenie, problemy skórne, wypadające, kruche włosy, łamliwe paznokcie, zaburzenia cyklu menstruacyjnego, nadmierna wrażliwość na niskie temperatury, wahania nastroju, problemy układu sercowo-naczyniowego, kostno-stawowego i oddechowego [25]. W przypadku dzieci, które borykają się z chorobą Hashimoto, można zauważyć problemy z koncentracją i ogólnym przyswajaniem wiedzy oraz spowolnienie wzrostu [26].

Przez tak zróżnicowane objawy, osoby chore, często szukają pomocy u wielu specjalistów, są późno diagnozowane, przez co choroba może pozostawać nieleczona przez wiele lat.

Diagnostyka

Rozpoznanie Hashimoto następuje na podstawie wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, najczęściej z wykonaniem USG. Przy podejrzeniu choroby lekarz powinien przeprowadzić wywiad, który będzie uzupełnieniem obrazu klinicznego.

Pierwszym badaniem laboratoryjnym będzie określenie stężenia przeciwciał antytarczycowych anty-TPO oraz anty-TG we krwi. W przypadku Hashimoto, przeciwciała te są nadmiernie produkowane, więc ich stężenie będzie podwyższone. Warto dodać, że stężenie przeciwciał anty-TPO koreluje z poziomem uszkodzenia tarczycy i liczbą autoreaktywnych limfocytów.

Interpretacja wyników badań tarczycy

Kolejnym ważnym kryterium diagnostycznym jest obraz USG i zmiany w nim występujące. Zmiany przy chorobie, polegają na zmniejszeniu echogeniczności miąższu tarczycy.  Często dochodzi do stwierdzenia ognisk hipogenicznych, otoczonych tkanką o prawidłowej echogeniczności, jednak może to być utrudnione w początkowym, skąpo objawowym okresie choroby [27].

Czasami badania pokazują podwyższone przeciwciała, przeciwko receptorowi TSH i obniżenie stężenia fT3 i/lub fT4 w surowicy krwi. Jest to spowodowane występującą równolegle niedoczynnością tarczycy.

Wartym zaznaczenia jest, że u niektórych, szczególnie w początkowej fazie choroby, przeciwciała są podwyższone, lecz równocześnie występuje eutyreoza i prawidłowy obraz USG tarczycy [28]. W niektórych przypadkach dochodzi do pojawienia się pojedynczych zmian ogniskowych oraz rozwoju wola. U innych chorych wystąpi postępująca atrofia gruczołu [29].

Zacznij i zobacz, co się stanie.

Źródła

[1] Lachowicz K., Stachoń M., Pałkowska-Goździk E., Lander E., Fizjologiczne aspekty postępowania dietetycznego w chorobie Hashimoto, Kosmos, tom 68, Warszawa 2019.

[2] Ballantyne S., The Paleo Approach: Reverse Autoimmune Disease and Heal Your Body, Victory Belt Publishing, Las Vegas 2014.

[3] Rochon C.I., Tauveron C., Dejax P., Benoit P., Capitan P., Fabricio A., Berry C., Champredon C., Thieblot P., Grizard J., Response of Glucose Disposal to Hyperinsulinaemia in Human Hypothyroidism and Hyperthyroidism. Clin. Sci. 1979, 104, 7-15.

[4] Krysiak R., Okopień B., The Effect of Levothyroxine and Selenomethionine on Lymphocyte and Monocyte Cytokine Release in Women with Hashimoto’s Thyroiditis. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011, 96, 2206-2215. 

[5] Krysiak R., Okopień B., Wpływ lewotyroksyny i selenometioniny na uwalnianie cytokin z limfocytów
i monocytów u kobiet z zapaleniem tarczycy typu Hashimoto. J Clin Endocrinol Metab 2011, 96, 2206-15.

[6] Pyzik A., Grywalska E., Matyjaszek-Matuszek B., Roliński J., Immune disorders in Hashimoto’s thyroiditis: what do we know so far? J Immunol Res. 2015, 97. 

[7] Niedziela M., Rola peroksydazy tarczycowej w fizjologii i patofizjologii gruczołu tarczowego. Endokrynologia Polska/Polish J. Endocrinol., 2003, 54, 444-449.

[8] Stankowiak-Kulpa H., Sowiński J.: Kliniczne znaczenie miana autoprzeciwciał anti-TPO w diagnozowaniu chorób tarczycy. Nowiny Lek., 2000, 69, 606-611.

[9] Niedziela M., Rola peroksydazy tarczycowej w fizjologii i patofizjologii gruczołu tarczowego. Endokrynologia Polska/Polish J. Endocrinol., 2003, 54, 444-449.

[10] Luty J., Bryl E., Choroba Hashimoto – aspekt genetyczny i środowiskowy, Gdańsk 2017.

[11] Rabijewski M., Jak dobierać dawkę lewotyroksyny i monitorować leczenie u chorych z niedoczynnością tarczycy, Medycyna po Dyplomie lipiec-sierpień, Warszawa 2018.

[12] Ihnatowicz P., Ptak E., Rozszyfruj swoją krew, Bydgoszcz 2017.

[13] Wiersinga WM., Clinical Relevance of Environmental Factors in the Pathogenesis of Autoimmune Thyroid Disease. Endocrinol Metab. 2016, 31, 213-22. 

[14] Boas M., Feldt-Rasmussen U., Main KM., Thyroid effects of endocrine disrupting chemicals. Mol Cell Endocrinol 2012, 355, 240-148. 

[15] Benvenga S., Guarneri F., Molecular mimicry and autoimmune thyroid disease. Rev Endocr Metab Disord. 2016, 17, 485-498. 

[16] Liu YZ., Wang YX., Jiang CL., Inflammation: The Common Pathway of Stress-Related Diseases. Front Hum Neurosci. 2017, 11, 316. 

[17] Nowotny K., Jung T., Höhn A., Weber D., Grune T., Advanced glycation end products and oxidative stress in type 2 diabetes mellitus. Biomolecules. 2015 Mar 16, 5(1):194-222. 

[18] Aseervatham GS., Sivasuda T., Jeyadevi R., Arul Ananth D., Environmental factors and unhealthy lifestyle influence oxidative stress in humans – an overview. Environ Sci Pollut Res Int. 2013, 20(7), 4356-4369. 

[19] Uribarri J., del Castillo MD., de la Maza MP., Filip R., Gugliucci A., Luevano-Contreras C., et al. Dietary advanced glycation end products and their role in health and disease. Adv Nutr 2015, 6, 461-473. 

[20] Costantino S., Paneni F., Battista R., Castello L., Capretti G., Chiandotto S., et al. Impact of glycemic variability on chromatin remodelling, oxidative stress, and endothelial dysfunction in patients with type 2 diabetes and with target HbA1c levels. Diabetes 2017, 66, 2472-2482. 

[21] Pirillo A., Norata GD., Catapano AL., Lipemia poposiłkowa jako czynnik ryzyka kardiometabolicznego. Curr Med Res Opin 2014, 30, 1489-1503. 

[22] Manna P., Jain SK., Obesity, oxidative stress, adipose tissue dysfunction, and the associated health risks: causes and therapeutic strategies. Metab Syndr Relat Disord. 2015, 13, 423-444. 

[23] Birben E., Sahiner UM., Sackesen C., Erzurum S., Kalayci O., Oxidative Stress and Antioxidant Defense. World Allergy Organ J. 2012, 5(1), 9-19. 

[24] Karbownik-Lewińska M., Kokoszko-Bilska A., Oxidative damage to macromolecules in the thyroid – experimental evidence. Thyroid Res. 2012, 5, 25. 

[25] Jagiełło M., Diagnoza lekarska choroby Hashimoto, Food Forum nr. 28, Poznań, 2019.

[26] Bossowski A., Otto-Buczkowska E., Schorzenia tarczycy o podłożu autoimmunologicznym, Pediatria – co nowego? Cornetis, Wrocław 2007.

[27] Caturegli P., De Remigis A., Rose, N. R.: Hashimoto thyroiditis: clinical and diagnostic criteria. Autoimmun Rev, 13(4-5), 2014.

[28] Ostrowska L., Orywal K., Stefańska E.: Diagnistyka laboratoryjna w dietetyce, PZWL, Warszawa 2018.

[29] Hiromatsu Y., Satoh H., Amino N., Hashimoto’s thyroiditis: history and future outlook. Hormones, 2013.

Leave a comment

Ta strona korzysta z plików cookie!